Parmakların kök bölümlerinde başlayıp topuklara kadar gelen ağrıya ayak tabanı ağrısı olarak adlandırılır. Ayağın anatomik görüntüsüyle ilişkili olarak ortaya ...